Vaikų ugdymas per sportą, tėvų ir vaikų santykiai sporto aplinkoje – tai procesas, kuris išryškėjo mano asmeninės ir praktinės patirties fone, įkvėpė mane sporto edukologijos mokslo krypties daktaro disertacijos tyrimui tema „Tėvų ir paauglių ugdomoji sąveika sportinėje veikloje“.

Tyrimo, kuris buvo atliktas radiniai įdomūs, tam tikra prasme netikėti, netgi intriguojantys ir įkvėpė mane sukurti disertacijos pagrindu tėvų įsitraukimo į vaikų sportą programą. Šia programa siekiu giliau suprasti vaikų sportinės veiklos psichologinę – edukacinę – fizinę naudą šeimos kontekste bei pažadinti vidinį vaiko džiaugsmą judėti ir saugiai įsilieti į sportinę aplinką. Taip pat formuoti tėvų – vaikų prieraišumą ir glaudžius santykius per judesį. Nes ankstyvoji vaikystė, kurioje mezgasi vaikų prieraišumas tėvams, yra labai svarbus laikotarpis klojant pagrindus glaudiems tėvų ir vaikų santykiams ateityje.

Tėvų – vaikų prieraišumo formavimą matau būtent per sportinės veiklos prizmę, tėvams ir vaikams dalyvaujant kartu.

Sporto Edukologė
Trenerė (Shotokan karate)
Varžybų teisėja (C kategorija)

Shotokan
karate II Dan

line

DALYVAVIMAS MOKSLINĖSE
KONFERENCIJOSE

 1. (2016). A phenomenon of parent experiences in child sport activities: An interpretative phenomenological analysis. The 9th Conference of Baltic Sport Science Society „Current issues and new ideas in sport science“. balandžio 27–29 d. Lietuvos Sporto Universitetas, Kaunas, Lietuva.
 2. (2015). Links between adolescents’ involvement in sport, attachment to parents and prosocial behaviour. 20th annual Congress of the European College of Sport Science, „Sustainable Sport“. 24–27 July. Malmo, Švedija.
 3. (2015). Relationship between prosocial behaviour of adolescents, involvement in sport, attachment to parent and personal values. 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences „Sport Science for sports practice and teacher‘s training“. balandžio 22–24 d. Lietuvos Edukologijos Universitetas, Vilnius, Lietuva.
 4. (2015). Exploring the associacion between adolescents participation in sport and their attachment to parent and peer. International Scientific Conference „Society, Integration, Education“. Rezekne, Latvija.
 5. (2014). The role of coach in supporting the interaction between parents and children in sporting activities. 7th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. 7–9 May. Tartu, Estonia.
 6. (2014). The role of coach in supporting the interaction between parents and children in sporting activities. 7th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. 7–9 May. Tartu, Estonia.
 7. (2014). The athlete triangle: coach, athlete and parents as an educational system, maximizing the benefits of youth sports. „Global Conference on Contemporary Issues in Education“. World Education and Research Center, 12–14 July. Nevada, Las Vegas, JAV.
 8. (2014). Association between adolescent participation in sports activities and attachment to parents and peers. 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference “Sport and leisure management: tendencies and challenges“. gruodžio 4–5d. Kaunas, Lietuva.

line

DALYVAVIMAS MOKSLINIUOSE
KURSUOSE

 1. 2014 m. rugpjūčio 18 d. (Kopenhagos Universitetas, Danija,). „Qualitative Methods”. Tarptautiniai doktorantų mokymai.. dr. Ch. Svendler (Kopenhagos Universitetas).
 2. 2014 m. rugpjūčio 17-23 d. International Summer School for Young Researchers – Course for PhD Students: University of Copenhagen, Danija. Department o f nutrition, exercise and sports (6 kreditai).
 3. 2015 m. kovo 25 – 27 d. (Lietuva). Fenomenologinių tyrimų institutas. Seminarų ciklas: “Teorinis – praktinis seminaras: Kokybiniai tyrimai”. Seminaro trukmė: 20 ak. val. dr. Agnė Matulaitė (Vilniaus Universitetas).
 4. 2015 m. balandžio 13 – 17 d. (Lietuva). Introduction to Qualitative Research in Sport and Physical Activity” dr. Laura Purdy (United Kingdom, Edge Hill University).
 5. 2015 m. gegužės 20 – 22 d. (Lietuva). Seminarų ciklas: Fenomenologiniai tyrimo metodai. „Fenomenologinių tyrimų pristatymo ir viešo gynimo laboratorija“. dr. Agnė Matulaitė (Vilniaus Universitetas).
 6. 2015 m. lapkričio 18 – 20 d. (Lietuva). Seminarų ciklas: Fenomenologiniai tyrimo metodai. J. A. Smith interpretacinė fenomenologinė analizė. Seminaro trukmė: 20 ak. val. dr. Agnė Matulaitė (Vilniaus Universitetas).
 7. 2015 m. nuo gegužės 18 d / birželio, 23-27 d. PhD Course: Scientific Quality, Position and Relevance in Sport Sciences: Malmö University, Švedija, (7,5 kreditai).
 8. 2015 m. rugpjūčio 27 – 28 d. (Aalborg, Danija). Mixed Methods Research Design – Advanced. Michael D. Fetters, Professor, MD, MA MPH and Timothy C. Guetterman, Research Fellow, PhD (University of Michigan, United States of America).
 9. 2015 m. gruodžio 10 – 11 d. (Lietuva). Seminarų ciklas: Fenomenologiniai tyrimo metodai. Teorinis – praktinis seminaras: Giluminiai interviu psichologijoje ir socialiniuose moksluose. Seminaro trukmė: 20 ak. val. dr. Agnė Matulaitė (Vilniaus Universitetas).
 10. 2016 m. sausio 21 – 22 d. (Lietuva). Seminarų ciklas: Fenomenologiniai tyrimo metodai. Teorinis – praktinis seminaras: Pažintis su klasikiniais fenomenologinės analizės metodais. Seminaro trukmė: 20 ak. val. dr. Agnė Matulaitė (Vilniaus Universitetas).
 11. 2016 m. liepos 14–15 d. (Michigan, JAV). Writing Mixed Methods Research for Publication with the University of Michigan Mixed Methods Research & Scholarship Program. Mokymų trukmė – 20 ak. val. John. W. Creswell, PhD (Harvard University, University of Lincoln and University of Michigan, United States of America), Michael D. Fetters, MD, MA MPH (University of Michigan, United States of America) and Timothy C. Guetterman, PhD (University of Michigan, United States of America).